Zasady realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie klauzul społecznych

Przekazanie przez jednostki administracji rządowej informacji o udzielonych zamówieniach uwzględniających aspekty społeczne powinno nastąpić w ramach rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038).

Powyższe ma związek z przyjęciem przez Radę Ministrów 29.3.2017 r. nowych „Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”. Wskazuje się w nich w pkt V. „Monitoring”, że na potrzeby monitoringu stopnia uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych udzielanych przez jednostki administracji rządowej, kierownicy tych jednostek przekazują Prezesowi UZP do 1 marca każdego roku informację o udzielonych zamówieniach, w których zostały uwzględnione aspekty społeczne. Wymaga się, aby nastąpiło to drogą elektroniczną, za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego UZP, w ramach sprawozdania rocznego przekazywanego zgodnie z art. 98 ZamPublU. Podkreśla się, że szczegółowy zakres tych informacji określa wzór sprawozdania rocznego określony w ww. rozporządzeniu.

Dla przypomnienia, w sprawozdaniu rocznym o udzielonych zamówieniach w celu wypełnienia wymogu sprawozdawczości w zakresie aspektów społecznych przewidziano tabelę VIII.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności