Tak wynika z informacji zamieszczonej 7.4.2015 r. na stronie ZUS (Fundusz Pracy – informacja dla zleceniodawców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników). Tym samym ZUS wycofał się ze stanowiska zamieszczonego w komunikacie z 13.3.2015 r. (Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Źródło: www.zus.pl