Zasada „złotówka za złotówkę” również dla świadczeń z programu „500 plus”?

Ustawa z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) wprowadziła kryteria dochodowe przy nabyciu uprawnień do świadczenia wychowawczego przysługującego na pierwsze dziecko. Próg dochodowy w ustawie wynosi 800 zł dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę oraz 1200 zł dla rodziny w przeliczeniu na osobę, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Zgodnie z przepisami ustawy w pierwotnym brzmieniu nie ma możliwości otrzymania świadczenia na pierwsze dziecko, po przekroczeniu progu dochodowego.

Proponowane zmiany

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” również dla świadczenia wychowawczego.

Proponowane zmiany mają doprowadzić do sytuacji, aby rodzina otrzymująca świadczenie wychowawcze nie utraciła prawa do tego świadczenia w razie uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie kryterium dochodowego. Świadczenie będzie wówczas wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń, a wysokością dochodu rodziny otrzymywanego ponad kryterium dochodowe. Projekt wprowadza kwotę graniczną, poniżej której świadczenie nie będzie wypłacane. Wyrównanie będzie wypłacane, gdy jego wysokość będzie wyższa lub równa 20 zł.

Omawiany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności