Zarząd przejrzyściej opłacany

Wszystko za sprawą obowiązku, jaki nałożono na walne zgromadzenia spółek giełdowych. Powinny one przyjąć politykę wynagrodzeń dla członków zarządu i rady nadzorczej, zawierającą m.in. kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, takich jak premie lub bonusy. Polityka ma charakter wiążący, co oznacza, że nie będzie możliwe wypłacanie wynagrodzeń z pominięciem jej zasad. Problem polega jednak na tym, że ustawodawca z jednej strony nakazuje walnym zgromadzeniom przyjęcie takiego dokumentu, z drugiej zaś nie nakłada żadnej sankcji za jego brak. A w tym drugim przypadku wynagrodzenia mogą być wypłacane zgodnie z dotychczasową praktyką. ©℗
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności