Zapowiedź pakietu przepisów w ramach polskiego nowego ładu dla rolnictwa

Program zawiera szereg konkretnych i szczegółowych rozwiązań. Wśród nich znajduje się Siedem Spraw dla Polskiej Wsi (http://polskilad.pis.org.pl/program-dla-polskiej-wsi).

Zgodnie z założeniami zmiany mają dotyczyć zasad ustalania i wypłaty odszkodowań z tytułu wywłaszczania nieruchomości nie tylko na gruncie GospNierU, ale także innych ustaw o charakterze specjalnym. 

Po raz kolejny zapowiedziano wprowadzenie nowych uregulowań, w tym ustawę o Rodzinnym Gospodarstwie Rolnym (ustawa wesprze i ochroni rodzinne gospodarstwa rolne) oraz Kodeks Rolny (ma on kompleksowo uregulować najważniejsze zasady i podstawowe prawa dotyczące gospodarowania rolnego). Szczegóły mają zostać zaprezentowane w projektach poszczególnych ustaw.

Ponadto w ramach zmian w przepisach, które w założeniu mają wspomóc rozwój wsi zapowiedziano, że: budowa zbiorników retencyjnych następować będzie bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, a jedynie na podstawie zgłoszenia do nadzoru wodnego. Także budowa budynków gospodarczych do 300 m2 ma następować na zgłoszenie do organu administracji budowlanej. Gospodarstwo rodzinne ma być chronione przed likwidacją z powodu egzekucji komorniczych. Przejście na emeryturę nie będzie oznaczało konieczności pozbycia się prawa własności gospodarstwa. Na wirtualnej mapie Polski będzie można sprawdzić, które działki rolne są dostępne do dzierżawy lub kiedy kończy się umowa dzierżawy. 

Polskie miasta będą miały obowiązek wskazania miejsca/targowiska, gdzie rolnicy będą mogli sprzedać płody rolne mieszkańcom miast.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności