Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozszerzeniem ulgi dla klasy średniej o osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, emerytów oraz nauczycieli akademickich, dzięki czemu wskazane osoby z wynagrodzeniem/świadczeniem do kwoty 12 800 zł mają zyskać, albo otrzymać takie samo wynagrodzenie jak w 2021 r. Ponadto zapowiedziano rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców w taki sposób, żeby osoby do 12 800 zł nie straciły na zmianach w ramach Polskiego Ładu. Uregulowana ma zostać również kwestia wynagrodzeń funkcjonariuszy i żołnierzy. Zyskać mają również pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne.

Ulga dla klasy średniej dla nowych kategorii podatników

Pierwotnie, zgodnie z przepisami ustawy z 29.10.2021 r. ulga dla klasy średniej miała przysługiwać tylko pracownikom i przedsiębiorcom rozliczającym się na skali podatkowej. Rząd uznał jednak, że należy rozszerzyć ją o kilka kategorii podatników. W związku z tym po zmianach w ramach Polskiego Ładu nie stracą osoby otrzymujące dochody w wysokości do 12 800 zł brutto w ramach:

  • emerytury i renty,
  • umowy zlecenia,
  • opodatkowanych świadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • nauczycieli akademickich i innych zawodów, które stosują inne koszty uzyskania przychodów.

Dla tych nowych kategorii osób zarabiających do 12 800 zł brutto zmiany podatkowe będą korzystne albo neutralne. Szczegóły związane ze sposobem obliczania tej ulgi można będzie opisać jak tylko projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. Wskazano ponadto, że korzystanie z ulgi dla klasy średniej będzie możliwe także przy zbiegu różnych rodzajów umów.

Samotni rodzice do 12 800 zł brutto nie stracą na Polskim Ładzie

W ramach Polskiego Ładu ustawodawca zlikwidował możliwość wspólnego rozliczania się rodzica samotnie wychowującego dzieci. W zamian wprowadzono ryczałtową ulgę w wysokości 1500 zł w skali roku. W praktyce okazało się, że wielu rodziców samotnie wychowujących dzieci traci na tych zmianach. Według zapowiedzianych propozycji premier wskazał, że rodzice, którzy samotnie wychowują swoje dzieci, których zarobki nie przekraczają 12 800 zł brutto miesięcznie, zyskają lub reforma będzie dla nich neutralna. Ponadto osoby, które płacą wyższy podatek niż 1500 zł (kwota ulgi) będą mogły otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi. Brak jest na ten moment szczegółów dotyczących tego rozwiązania, ale rząd wskazuje, że na tej zmianie skorzysta ok. 320 tys. osób.

Żołnierze i funkcjonariusze ze świadczeniem do 12 800 zł nie stracą na Polskim Ładzie

Przedstawiciele służb mundurowych, obok nauczycieli, w związku z tym, że wynagrodzenie za styczeń otrzymali w pierwszych dniach miesiąca byli pierwszymi pokrzywdzonymi na Polskim Ładzie. Wynikało to z nieprecyzyjnych przepisów dla tej grupy osób. W związku z tym osobom, którym zaliczka na podatek została pobrana w sposób niekoniecznie oczekiwany z intencją ustawodawcy, zostały już wypłacone zwroty środków, a rząd zapowiedział, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy otrzymują wynagrodzenie do 12 800 zł zyskają na reformie podatkowej lub zmiana będzie dla nich neutralna.

Organizacje pożytku publicznego dostaną wyrównanie z tzw. jednego procenta

Polski Ład, w związku ze zmianami obejmującymi np. wprowadzenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł oraz podniesieniu drugiego progu podatkowego od kwoty 120 000 zł, spowodował, że organizacje pożytku publicznego otrzymają mniej środków z tzw. jednego procenta. W związku z tym Rząd zapowiedział, że organizacje pożytku publicznego otrzymać mają gwarancje, że od 2023 r. za rok podatkowy 2022 i kolejne – suma korzyści z 1% nie będzie niższa niż za 2021 r. W 2022 r. organizacje pożytku publicznego nie odczują zatem zmian w podatkach. Otrzymają środki z jednego procenta według starych zasad, czyli na podstawie rozliczenia podatku za 2021 rok.

Dodatkowe wsparcie dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Przedostatnia zmiana jaka została zapowiedziana, została skierowana do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Zmiany mają oznaczać, że:

  • żaden pracodawca, który pełni szczególną rolę na rynku pracy, nie straci na Polskim Ładzie (to ochrona ponad 900 pracodawców i 100 tys. pracujących u nich osób z niepełnosprawnościami),
  • firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i prowadzą zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i zakładowy fundusz aktywności (ZFA) otrzymają dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ważne

Ostatnia zapowiedź, która pojawiła się dotyczyła zagwarantowania podatnikom, którzy zarabiają średnio 12 800 zł brutto miesięcznie, rozliczają się na zasadzie PIT – 37, że w sytuacji, kiedy ich rozliczenie z urzędem skarbowym za rok 2022 korzystniejsze byłoby według starych zasad podatkowych otrzymają z urzędu skarbowego różnicę.