Zapobieganie bezdomności zwierząt jest zadaniem własnym gminy

6.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 15.11. 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2102). Nowelizacja uzupełniała dotychczasowy katalog zadań własnych gminy o nowy element, jakim jest zapobieganie bezdomności zwierząt.

Określony w art. 11 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.; dalej: OchrZwU) katalog zadań własnych gminy, obejmujący dotychczas zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, został rozszerzony o zapobieganie bezdomności zwierząt.

Tym samym wreszcie usunięta została niespójność pomiędzy wskazanym przepisem, a art. 11a ust. 1 OchrZwU, przewidującym, że rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 OchrZwU, określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Równocześnie nowelizacja nadała charakter otwarty katalogowi zagadnień będących przedmiotem gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt .

Ponadto dodany został w art. 11a OchrZwU ust. 3a, który przyznaje gminom uprawnienie do określania w programie planu sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Ważne
Dotychczasowe uchwały wydane na podstawie art. 11a ust. 1 OchrZwU zachowują moc na okres, na jaki zostały wydane. Mogą zostać zmienione na podstawie nowych przepisów. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności