Zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonej subwencji z Tarczy Finansowej

Po wcześniejszych zapowiedziach doszło do zmaterializowania obietnic dotyczących beneficjentów tak zwanych Tarcz 1.0 i 2.0. Bowiem korzystając z umorzenia pożyczek otrzymanych w ramach wsparcia w ramach programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku z COVID-19 podatnicy musieliby odprowadzić podatek dochodowy na mocy art. 14 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. a ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.).

Minister Finansów planuje dokonać zaniechania poboru podatku na mocy art. 22 § 1 pkt. 1 ustawy z 29.8.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.). Zaniechanie ma dotyczyć poboru podatku dochodowego z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną w ramach rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z 4.7.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1010, ze zm.). Zaniechanie poboru podatku ma mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od dnia 1.6.2021 r. do dnia 31.12.2022 r.

W tej sytuacji do umorzenia podatku od umorzonych zobowiązań nie trzeba będzie spełnić żadnych dodatkowych warunków.

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

Źródło: RCL




 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności