Nowe rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru wpłat z zysku od zysku osiągniętego przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w likwidacji, w wyniku przekazania przez nie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w wykonaniu uchwały o podziale majątku w procesie likwidacji.

Zaniechanie stosuje się do dochodów (przychodów) oraz zysku uzyskanych do 31.12.2016 r.

(źródło: Dziennik Ustaw)