Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – przekształcenia ZOZ

Nowe rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący, o którym mowa w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), do spółek prawa handlowego powstałych na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Powyższe zaniechanie ma zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących w dniu przekształcenia spółkami z wyłącznym udziałem Skarbu państwa, centralnego organu administracji rządowej, wojewody lub uczelni medycznej.
Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2014 r. do 31.12.2016 r.
(źródło: Dziennik Ustawa)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności