Zaniechanie poboru PIT od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”

Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”, w którym zwolnienia z opodatkowania nagrody, których jednorazowa wartość przekracza 2 280 zł. Dotyczy to nagród otrzymanych przez podatników w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria Narodowa Programu Szczepień" urządzonej przez Totalizator Sportowy sp. z o.o. zgodnie z przepisami ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, ze zm.). Nagrody otrzymane przez uczestników ww. loterii promocyjnej mają formę rzeczową oraz pieniężną. W loterii może wziąć udział osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, która w okresie promocyjnym dokonała rejestracji do loterii, z zastrzeżeniem, że udział w losowaniach, oraz szansa na nagrodę możliwe są po odbyciu pełnego szczepienia (jedną dawką lub dwiema w zależności od użytego preparatu). Rejestracja do loterii realizowana jest poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz poprzez infolinię Narodowego Programu Szczepień w Okresie Promocyjnym.

Zaniechanie poboru PIT  ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 14.7.2021 r. do 11.3. 2022 r. 

Rozporządzenie ma wejść w życie z 14.7.2021 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności