Zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów – nowe rozporządzenie

Nowe rozporządzenie zarządza zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2014 r. do 31.12.2015 r.:
  • przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (Union des Associations Européennes de Football), zwaną dalej „UEFA”, oraz podmioty utworzone zgodnie z prawem Konfederacji Szwajcarskiej, których UEFA jest jedynym udziałowcem albo akcjonariuszem, w związku z organizacją Finału Ligi Europy UEFA 2015 r., zwanego dalej „Finałem”;
  • przez osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji Finału albo w celu wykonania pracy lub świadczenia usług w związku z tym Finałem [a) delegowane przez podmioty, o których mowa w pkt 1, w celu organizacji Finału - wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania czynności związanych z organizacją tego Finału, albo b) akredytowane przez UEFA - wyłącznie od dochodów (przychodów) uzyskanych z wykonywania pracy lub świadczenia usług w związku z Finałem - ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2015 r. do 31.12.2015 r.].
(źródło: Dziennik Ustaw) 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności