Obydwie propozycje są poprawne z prawnego punktu widzenia.

Właściwsza jednak – dla zamówień podprogowych – byłaby propozycja wskazana jako druga, ponieważ pierwsza jest na tyle ogólna, że może objąć również inne wyłączenia (na podstawie 9–14 PZP), nie tylko ze względu na wartość.

Po drobnej korekcie formuła brzmiałaby: „Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP”.