W informacji zamieszczonej na stronie internetowej UZP przestrzega się przed stosowaniem testów syntetycznych. Konsekwencją bowiem takiego działania może być zakup komputerów nieodpowiadających wymaganiom zamawiającego. Publikowane na stronach internetowych wyniki testów syntetycznych mogą dotyczyć komputerów zbudowanych z zupełnie innych elementów, niż użyte w dostarczanym zestawie, a jedynym elementem wspólnym może być typ zastosowanego procesora. UZP zaleca zatem stosowanie obecnie dostępnych, wymienionych przykładowo w poniższej tabeli testów aplikacyjnych

Tabela. Testy aplikacyjne zalecane przez UZP

Organizacja Nazwa testu z Rekomendacji Prezesa UZP na udzielanie zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych Najnowsze wydanie testu Uwagi
BAPCO SYSmark 2007 Preview Rating oraz testy składowe: E-Learning, Video Creation, Office Productivity, 3D Modeling SYSmark® 2014 realizuje trzy modele użytkowania: Office Productivity, Media Creation, and Data/Financial Analysis Test aplikacyjny przeznaczony do testowania wydajności komputerów przenośnych i stacjonarnych
BAPCO Nieznany w chwili publikowania Rekomendacji
MobileMark 2014 Nowy test aplikacyjny przeznaczony do testowania żywotności baterii w komputerach przenośnych
BAPCO Nieznany w chwili publikowania Rekomendacji
TabletMark Nowy test aplikacyjny przeznaczony do testowania tabletów
PCWorld WorldBench 6 WorldBench 7 Test aplikacyjny przeznaczony do testowania wydajności komputerów przenośnych i stacjonarnych