Kawa i herbata zakupiona dla pracowników, których dotyczy pytanie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z § 112 OgPrzBHPR pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych treści. Sprawdź

Powyższy przepis nie precyzuje, o jakiego rodzaju napoje chodzi. Powszechnie przyjmuje się, że pracodawca sam dokonuje tego wyboru. Niemniej zwykłą praktyką jest zakup wody, herbaty lub kawy dla pracowników. Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie tych ustaw. Jednym z przypadków objętych zakresem stosowania art. 21 ust. 1 pkt 11 PDOFizU jest właśnie § 112 OgPrzBHPR.

Dlatego też kawa i herbata zakupiona dla pracowników, których dotyczy pytanie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.