Zakres zwolnienia od VAT usług telemedycznych

Tak uznał Dyrektor KIS (interpretacja indywidualna z 7.2.2020 r., 0114-KDIP4.4012.749.2019.2.KS).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), wolne od VAT są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest wystąpienie przesłanki:

- podmiotowej – świadczenie usług przez zarejestrowany podmiot medyczny;

- przedmiotowej, czyli świadczenie wymienionych usług medycznych.

Sprawa, będąca przedmiotem interpretacji podatkowej, dotyczyła usług medycznych świadczonych przez zarejestrowany podmiot leczniczy. Celem świadczonych przez niego usług było działanie profilaktyczne polegające na monitorowaniu stanu zdrowia pacjentów, działanie terapeutyczne polegające na ratowaniu życia i zdrowia pacjentów w sytuacjach alarmowych poprzez wykonywanie przez personel medyczny czynności i zabiegów ratowniczych w formie zdalnej, tj. poprzez rozmowę telefoniczną z pacjentem w sytuacjach zagrożenia jego życia lub zdrowia. Usługi świadczono też za pomocą specjalnej platformy telemedycznej oraz innych narzędzi telemedycznych, wyposażonych w: moduł komunikacji z pacjentem (rejestracja każdego kontaktu w ramach zgłoszenia wraz z zachowaniem całej historii kontaktów), rozpoznanie przez system osoby dzwoniącej oraz monitorowanie i raportowanie wraz z dostępem do statystyk zgłoszeń.

Organ interpretacyjny uznał, że w takiej sytuacji, poza spełnieniem przesłanki podmiotowej, spełniono także przesłankę przedmiotową warunkującą zastosowanie zwolnienia od VAT z art. 43 ust. 1 pkt 18 VAT. Przy czym dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia bez znaczenia pozostaje okoliczność świadczenia opisanych usług za pośrednictwem platform oraz narzędzi telemedycznych. Istotne bowiem jest to, że stanowią one usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 VATU. Świadczone usługi spełniają warunki tego zwolnienia.

Potwierdził to także TSUE w wyroku o sygnaturze C-48/19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności