Zakres zadań lekarza, pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

1. Omówienie przepisów

W rozporządzeniu ustalono zakres zadań:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - w załączniku nr 1;
  • pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej - w załączniku nr 2.

2. Komentarz

Lekarz POZ przede wszystkim planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Do jego zadań należy także koordynacja udzielania świadczeń POZ w zakresie posiadanych kompetencji. Dodatkowo lekarz POZ, m.in.:

1) współpracuje z pielęgniarką oraz położną POZ oraz z pielęgniarką środowiskową,

2) prowadzi edukację zdrowotną,

3) systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach badań bilansowych,

4) rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy,

5) identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich ograniczenie,

6) kieruje świadczeniobiorcę na konsultacje specjalistyczne w celu dalszej diagnostyki i leczenia, jeżeli uzna to za konieczne,

7) orzeka o stanie zdrowia świadczeniobiorcy na podstawie osobistego badania i dokumentacji medycznej itd.

Pielęgniarka POZ i położna POZ planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską, opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, a także świadczeń: pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności