Zakres obowiązków nakładanych na właścicieli wyprowadzanych zwierząt