Zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Przepis art. 61 § 1 ust. 1 ustawy o egzekucji administracyjnej, który zacznie obowiązywać od 20.2.2021 r., przewiduje, że umorzone postępowanie egzekucyjne w przypadku stwierdzenia, że nie uzyska się należności pieniężnej przewyższającej wydatki egzekucyjne – wszczyna się ponownie na wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej – jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem. Szczegółowy zakres informacji zawartych w tym wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej określa projekt omawianego rozporządzenia. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do sprawnego przeprowadzenia ponownej egzekucji administracyjnej. Projektodawcy uznali, że we wniosku wierzyciel powinien przekazać organowi egzekucyjnemu informacje dotyczące m.in. aktualnych danych samego wierzyciela, jak i zobowiązanego, aktualnej wysokości dochodzonych należności pieniężnych, w tym o kosztach egzekucyjnych powstałych w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 ustawy niewyegzekwowanych od zobowiązanego, zabezpieczeniu należności pieniężnej, a przede wszystkim o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne. Informacja ta stanowi bowiem przesłankę, która uzależnia ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności