Zakres dany zamieszczanych w deklaracjach i ewidencji w zakresie VAT

Ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), wprowadza nowe regulacje mające na celu przesyłanie przekształconego pliku JPK_VAT, zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Rozbudowane pliki JPK_VAT zastąpią obecnie składane deklaracje VAT w formie elektronicznej oraz obecnie przesyłane pliki JPK_VAT.

Stąd konieczne stało się wydanie przepisów wykonawczych w związku z wprowadzonymi zmianami. Na podstawie art. 109 ust. 14 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) Minister Finansów wyda rozporządzenie, w którym określi szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych deklaracjami, o których mowa w art. 99 ust. 1- 3 VATU; ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 VATU; a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c VATU.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać od 1.4.2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności