Zakład pracy bez zapisu w regulaminie nie ma prawa żądać informacji o zarobkach pracownika z innego źródła ani też o zarobkach współmałżonka tego pracownika