Zakład budżetowy nie ma podmiotowości prawno-podatkowej w VAT

W wyroku WSA w Łodzi z 3.3.2016 r. (I SA/Łd 7/16) rozpatrywał sprawę, która dotyczyła między innymi prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę infrastruktury wykorzystywanej przez zakład budżetowy.

Wcześniej TSUE w wyroku z 29.9.2015 r., w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów uznał, że jednostki budżetowe, jako nieponoszące odpowiedzialności za podejmowaną działalność i podległe gminie, nie są podatnikami VAT. WSA opierając się na tym wyroku podkreślił, że samorządowy zakład budżetowy nie wykonuje działalności gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną odpowiedzialność oraz że nie ponosi on ryzyka gospodarczego związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. W konsekwencji zakład budżetowy nie jest podatnikiem VAT. Podatnikiem tym jest natomiast gmina, która utworzyła ów zakład budżetowy.

A zatem to gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, jeżeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. Poza WSA w Łodzi i TSUE stanowisko takie zajął także m.in. NSA w uchwale z 26.10.2015 r. (I FPS 4/15).

Takie jest aktualne stanowisko orzecznictwa w sprawie podmiotowości podatkowej w VAT jednostek i zakładów budżetowych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności