Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy

Każde naruszenie przez radnego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy skutkuje wygaśnięciem jego mandatu (wyr. NSA z 9.5.2017 r., II OSK 784/17).

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy w sprawie zarządzenia zastępczego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej. Radny, prowadząc działalność gospodarczą, zawarł umowę z dwiema spółkami, których jedynym wspólnikiem jest gmina, w której sprawował mandat. Ponadto radny był wspólnikiem i prezesem zarządu w spółce, która wykonała zamówienie publiczne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , będącego jednostką organizacyjną gminy oraz zawarła umowę sprzedaży na rzecz spółki komunalnej.

Zarządzeniem zastępczym Wojewoda stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej. Wojewoda podkreślił, że już samo „wykorzystywanie” mienia komunalnego gminy jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego - naruszenie ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonej działalności, skutkuje wygaśnięcie mandatu radnego.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wobec braku zróżnicowania rodzajów działalności gospodarczej lub sposobu prowadzenia takiej działalności, ustawodawcy chodziło o wszelkie przypadki wykorzystania mienia gminy, pozostającego w związku z funkcjonowaniem działalności gospodarczej radnego.

Ważne
Majątek spółki, w której gmina ma 100% udziałów jest mieniem komunalnym i należy do mienia, z którego korzystanie w celu prowadzenia działalności gospodarczej wyczerpuje znamiona „korzystania z mienia komunalnego”. Jednocześnie „wykorzystanie” mienia następuje bez względu na to, czy ma podstawę prawną, czy jest stałe, czy jednorazowe, odpłatne czy nieodpłatne (wyr. NSA z 9.5.2017 r., II OSK 784/17). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności