Zadaniowy czas pracy dla inspektorów

Z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie wprowadzenie systemu zadaniowego czasu pracy inspektorów pracy 2.2.2022 r. wystąpiło Stowarzyszenie Inspektorów Pracy RP. Zdaniem autorów petycji proponowana nowelizacja ustawy o PIP wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a także pozwoli na bardziej elastyczne rozwiązywanie przez organy PIP problemów związanych z przebiegiem czynności kontrolnych w warunkach ograniczeń i wymogów organizacyjnych wynikających ze stanów nadzwyczajnych, takich jak np. epidemia SARS-CoV-2.

Państwowa Inspekcja Pracy, jest przeciwna wprowadzeniu rozwiązania, które pozwalałoby pracownikom wykonującymi czynności kontrolne na pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ocenie kierownictwa PIP wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania w Państwowej Inspekcji Pracy mogłoby utrudnić sprawowanie kierownictwa nad podległymi pracownikami. Ponadto ze względu na specyfikę pracy pracownika wykonującego czynności kontrolne, a także różnorodność wykonywanych przez niego czynności, w praktyce niemożliwe jest odgórne ustalanie czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w trakcie danej kontroli.

Dodatkowo po wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy praca inspektorów przestałaby być ściśle powiązana z godzinami pracy urzędu, przez co przestaliby być dostępni dla petentów, w tym przedstawicieli podmiotów kontrolowanych, a także związków zawodowych.

Komisja do Spraw Petycji postanowiła skierować dezyderat, w którym prosi Państwową Inspekcję Pracy o szczegółową analizę skutków wprowadzenia zadaniowego czasu pracy dla inspektorów pracy.

Źródło:

pip.gov.pl
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności