Zabytki wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa wpisuje się do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury

Zmiany dotyczą uwzględnienia zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa w przepisach ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.; dalej: OchrZabU), tj.:

  • zabytki te będą wpisywane do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (art. 24a ust. 2 pkt 1a O OchrZabU);
  • wymagane uprawnienia osób prowadzących prace konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie, poza pracą przy zabytkach wpisanych do rejestru, dotyczą także zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa (art. 37a ust. 1 i 2 OchrZabU);
  • ustalanie udziału w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, z uwzględnieniem udziału w tych pracach, badaniach lub robotach, prowadzonych przy zabytkach niewpisanych do rejestru, o ile były one prowadzone przed 26.8.2011 r., dotyczy także czynności prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa (art. 37f i 37g OchrZabU).

Zmiany wprowadzono także do ustawy z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1330). Dotyczą one uwzględnienia zabytków wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa w przepisach tej ustawy.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności