Zablokowanie budowy domów jednorodzinnych na terenie lasu ochronnego

Nie było podstaw do uwzględnienia wniosku o pozbawienie lasu statusu lasu ochronnego. To swoisty rodzaj lasów, pełniących funkcje ekologiczne i społeczne. Stąd rygory, które tylko wyjątkowo pozwalają odstąpić od celów ochronnych. Skoro nadal dany las leży na wydmach w odległości do 10 km od Warszawy, nie mógł utracić waloru lasu ochronnego, przyznanego mu z obu tych powodów (wyr. NSA z 6.12.2017 r., OSK 508/17).

W sprawie chodziło o działkę leśną w podwarszawskiej gminie Nieporęt. Leży ona w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego. Wójt gminy Nieporęt wystąpił do starosty legionowskiego z wnioskiem o pozbawienie charakteru ochronnego 4,3 ha lasu, należącego do prywatnej właścicielki. Uzasadnił to rozpoczętą w gminie procedurą planistyczną ws. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miała ona pozwolić na wprowadzenie, m.in. na tej działce, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej z zielenią wysoką. Lasy zajmują aż 42% powierzchni gminy i nie trzeba utrzymywać małych pojedynczych działek zalesionych, otoczonych z każdej strony zabudową.

Ważne
W odniesieniu do Lasów Państwowych status uznawania lasów za ochronne nadaje lub uchyla minister środowiska. Gdy las jest prywatny, decyzję wydaje starosta po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zasięgnięciu opinii rady gminy. Za ochronne można uznać m.in. lasy na wydmach śródlądowych, te położone w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od ponad 50-tysięcznych miast.

Stanowisko starosty

Starosta odmówił, uzasadniając to położeniem lasu w bliskości granic Warszawy, na wydmach, które wymagają ochrony. W odwołaniu do samorządowego kolegium odwoławczego właścicielka działki stwierdziła, że warunki naturalne umożliwiają postawienie domu bez negatywnych skutków przyrodniczych .

Stanowisko SKO

Samorządowe Kolegium Odwoławcze oceniło, że nie może to być powodem pozbawienia lasu charakteru ochronnego, zwłaszcza gdy jest fragmentem większego, cennego przyrodniczo i krajobrazowo kompleksu leśnego i gdy nie ustała żadna z przyczyn ustanowienia jego funkcji ochronnej. Właścicielka złożyła skargę kasacyjną.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności