Za skutki powodzi odpowiada samorząd województwa – uchwała SN z 27.2.2020 r. (III CZP 57/19)