Z danych Eurostatu wynika, że przy spadku zatrudnienia w pozostałych krajach UE i wzroście wyniku dla Polski w 2020 r. Polska po raz pierwszy od 2004 r. odnotowała wyższy odsetek zatrudnionych w gospodarce niż średnia dla krajów UE i strefy Euro.

Eurostat podał, że rynek pracy w całej UE nieznacznie się poprawił w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 r.

W UE wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wyniósł 72,6 % w czwartym kwartale 2020 r., co oznacza wzrost o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z trzecim kwartałem 2020 r.

Źródło:

ec.europa.eu