W dniu 10.2.2015 r. Prezes GUS ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3942,67 zł. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosło ono o 161,53 zł. W związku z tym od 1 marca br. wzrastają opłaty na PFRON. Wpłat na PFRON pracodawca dokonuje w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% tego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.