20 lutego 2021 r. wchodzą w życie wzory trzech rodzajów tytułów wykonawczych, czyli dla należności pieniężnych, dla należności niepieniężnych oraz dalszego tytułu wykonawczego.