Wzory tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1217 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.7.2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

Rozporządzenie określa wzory:

  • tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej (załącznik nr 1);
  • tablicy oznaczającej granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej (załącznik nr 2);
  • tablicy informującej o ujęciu wody powierzchniowej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (załącznik nr 3);
  • tablicy informującej o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych na teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody (załącznik nr 4).

W terminie 6 miesięcy od 2.7.2019 r. (do 2.1.2020 r.) dopuszcza się sporządzanie i stosowanie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych.

Ważne

Tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody zgodne z poprzednimi wzorami zachowują ważność.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności