Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. W związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism wzory pism wykorzystywanych w procedurach administracyjnych będą publikowane w Internecie w formie elektronicznej. Zgodnie z przewidzianymi zmianami, zainteresowany podmiot otrzyma możliwość skorzystania z e-formularza pozwalającego na sporządzenie wniosku, który byłby zgodny ze wzorem umieszczonym w centralnym repozytorium e-dokumentów.