Wzory oświadczeń i zawiadomień składanych w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ryczałcie ewidencjonowanym

W opracowywanych rozporządzeniach znajdują się wzory oświadczeń o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania w niektórych formach.

Wprowadzone będą następujące wzory dokumentów:

PIT-ZW - oświadczenie/zawiadomienie małżonków o wyborze/rezygnacji z opodatkowania całości dochodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze przez jednego z małżonków;

PIT-ZI - oświadczenie/zawiadomienie podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania według 19% stawki podatku dochodowego;

PIT-ZRW - oświadczenie, zawiadomienie małżonków o wyborze/rezygnacji z opodatkowania całości przychodu z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze lub ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez jednego z małżonków;

PIT-ZRI - oświadczenie podatnika o wyborze/rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozporządzenia wprowadzające nowe wzory oświadczeń i zawiadomień podatników wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności