Wzory dokumentów w egzekucji należności pieniężnych

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1804 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Określono wzory następujących dokumentów obowiązujących od 21.9.2018 r.:

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę (załącznik nr 1);

2) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (załącznik nr 3);

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych (załącznik nr 4);

4) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem (załącznik nr 5);

5) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej (załącznik nr 6);

6) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego (załącznik nr 7);

7) protokołu odbioru dokumentu (załącznik nr 8);

8) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej (załącznik nr 9);

9) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (załącznik nr 10);

10) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych (załącznik nr 11);

11) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (załącznik nr 12).

Rozporządzenie określa też wzór zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej (załącznik nr 2), ale wejdzie on w życie 21.9.2019 r. Tym samym, do tego czasu będzie stosowany dotychczasowy wzór.

Poza przypadkiem załącznika nr 2, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z 22.8.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2-16 r. poz. 1339 ze zm.). 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legal[email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności