Wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 819 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.4.2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, czyli wzór karty:

  • przekazania odpadów - załącznik nr 1;
  • ewidencji odpadów - załącznik nr 2;
  • ewidencji odpadów niebezpiecznych - załącznik nr 3;
  • ewidencji komunalnych osadów ściekowych - załącznik nr 4;
  • ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - załącznik nr 5;
  • ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - załącznik nr 6. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności