Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 803 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 22.4.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10), oraz od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11).

Z nowego wzoru deklaracji wynika, że składają je:

- VAT-10 – podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU), oraz podmioty niebędące podatnikami wymienionymi w tym przepisie, niemający obowiązku składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 VATU lub deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 8 VATU (niezarejestrowani jako podatnicy VAT UE), a którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu;

- VAT-11 – osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 VATU i niemające obowiązku składania deklaracji, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 VATU, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu.

Zniknęło więc odwołanie do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D i VAT-8.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności