Deklaracje te zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 30.5.2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1089).

Rozporządzeniem określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ),

2) deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku (PIT-NZS),

3) informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim UE do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (PIT/NZI).

Wzory ww. deklaracji i informacji stosuje się do dochodów osiągniętych od 1.1.2019 r.