Wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa (SD-ZP)

Zmiany te wynikają bezpośrednio z Ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1629 ze zm.; dalej ZarządSukcU). Z tego względu na podstawie przepisu art. 4b ust. 4 znowelizowanej Ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 644 ze zm.; dalej PodSpDarU), minister finansów zobowiązany jest do określenia wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa oraz zakres danych w nim zawartych.

Zgłoszenie ma ułatwić korzystanie z nowego zwolnienia z PodSpDarU, które będzie dotyczyć nabywców przedsiębiorstw w przypadku śmierci przedsiębiorcy - spadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych spoza kręgu osób najbliższych. Wzór zgłoszenia oraz określony w projekcie zakres danych zawartych w zgłoszeniu uwzględnia konieczność potwierdzenia nabycia w celu skorzystania przez nabywców ze zwolnienia od podatku.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa ma wejść w życie 25.11.2018 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności