Wzór zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2114 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Zmianę wprowadzono do rozporządzeniu Ministra Finansów z 12.9.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1804 ze zm.), a dotyczy ona wzoru jednego z dokumentów.

W załączniku nr 4 do tego rozporządzenia zmieniono wzór dokumentu, któremu nadano nazwę zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 187 ze zm.; dalej: PrBank), lub innych należności pieniężnych. Przed zmianą było to zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych.

Z art. 62b ust. 2 pkt 2 PrBank wynika, że rachunek VAT może być obciążany wyłącznie w celu wpłaty:

1. Na rachunek urzędu skarbowego:

- VAT, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
- CIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w CIT oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
- PIT oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w PIT oraz odsetek od zaliczek na ten podatek,
- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego,
- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności.

2. Należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.; dalej: SystUbezpSpołU), oraz należności z tytułu składek, o których mowa w art. 32 SystUbezpSpołU, do poboru których obowiązany jest ZUS.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności