Wzór urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 2307 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30.11.2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

Z art. 796 § 1 ustawy z 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), wniosek o wszczęcie egzekucji składa się stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi, natomiast wniosek składany komornikowi może być złożony na urzędowym formularzu . Przepis w tym brzmieniu obowiązuje od 1.1.2019 r.

Urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji wykonany według wzoru stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, jest drukowany w odcieniu koloru szarego o symbolu PANTONE Cool Gray 3c.

Urzędowy formularz udostępnia się nieodpłatnie:

1) w budynkach wszystkich sądów okręgowych, sądów rejonowych i kancelariach komorniczych;

2) na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajowej Rady Komorniczej, sądów powszechnych i kancelarii komorniczych (w tym przypadku urzędowy formularz udostępnia się w formie umożliwiającej edycję jego treści).

Urzędowy formularz, jego wydruki i kserokopie mają format A4. Wydruk komputerowy urzędowego formularza odzwierciedla strukturę jego wzoru, natomiast do wydruków komputerowych urzędowego formularza nie stosuje się wspomnianych wyżej wymogów dotyczących odcienia koloru szarego stosowanego w druku.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności