Wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT-ISN)

Przygotowano dwa rozporządzenia w sprawie wzoru informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych (i odpowiednio od osób fizycznych) od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. W rozporządzeniach tych zamieszczono nowe wzory informacji: CIT-ISN i PIT-ISN. Z uzasadnienia do projektu wynika, że wprowadzenie tych formularzy ma na celu:

1) ułatwienie podatnikowi prawidłowego rozliczenia się z obowiązku podatkowego w Polsce od dochodów ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej;

2) ułatwienie płatnikowi dochodzenia roszczeń od podatnika z tytułu zapłaconej za podatnika zaliczki na podatek. Nowy wzory będzie mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1.1.2021 r.

Informacje CIT-ISN/PIT-ISN należy składać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym u podatnika powstał dochód ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (art. 26aa ust. 1 lub 2 PDOPrU i art. 41 ust. 4f lub 4g PDOFizU).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności