Wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

Przygotowane rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ma na celu wprowadzenie do obrotu prawnego nowej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej określonej w art. 28i pkt 2 PDOPrU. Konieczność wprowadzenia nowej deklaracji wynika z regulacji wprowadzonych ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2122). Regulacje prawne w zakresie ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych obowiązują od 1 stycznia 2021 r. Zaistniała więc konieczność umożliwienia podatnikom wykonanie obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów.

W rozporządzeniu zamieszczono:

  1. wzór deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E) – który umożliwia prawidłowe obliczenie przez podatnika dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku przez podatnika, a także ustalenie co do spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania ryczałtem;
  2. wzór informacji o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (CIT/EZ).

Nowe wzory deklaracji stosuje się począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności