Wznowienie egzaminów na doradcę podatkowego. Term złożenia potwierdzenia przez chętnych na termin wrześniowy – do 3.7.2020 r.

Z zamieszczonych informacji wynika, że zaplanowany na maj 2020 r. pisemny egzamin na doradcę podatkowego ma odbyć się we wrześniu 2020 r. Zostanie przeprowadzony w reżimie sanitarnym. Kandydaci mogą dobrowolnie potwierdzić swój udział. Komisja daje też możliwość przystąpienia do egzaminu później. Planowane jest także wznowienie egzaminów ustnych.

Przeprowadzenie części pisemnej egzaminu planowane jest dla kandydatów:

  • którym wyznaczono termin części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego przypadający w maju br., a następnie odwołano, w związku z obowiązującym od 14 marca br. stanem zagrożenia epidemicznego i stanem epidemii ogłoszonym w związku z COVID-19, oraz
  • wyrażą chęć przystąpienia do tej części egzaminu poprzez złożenie potwierdzenia (oświadczenia woli), chęci uczestnictwa w części pisemnej egzaminu we wrześniu 2020 r., pisemnie lub elektronicznie, do dnia 3.7.2020 r. (decyduje data wpływu).

Zawiadomienie o terminie i miejscu części pisemnej egzaminu zostanie skierowane do kandydatów – drogą elektroniczną.

Kandydaci zakwalifikowani do części pisemnej egzaminu wyznaczonej na maj br., którzy nie złożyli wniosku o zwrot opłaty za egzamin, i którzy nie wyrażą woli przystąpienia do tej części egzaminu organizowanego we wrześniu 2020 r., tj. nie złożą wniosku o zamiarze przystąpienia do niego, mogą do niego przystąpić w kolejnym wyznaczonym terminie.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności