Wyższe normy szacunkowe dochodu rolników i hodowców w 2021 roku

Dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi ksiąg, powinno się ustalać przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Wysokość norm szacunkowych jest powiązana ze wskaźnikiem wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, który ogłasza cyklicznie Główny Urząd Statystyczny. Prezes GUS komunikatem z 28.5.2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 r. (M.P. z 2020 r., poz. 469) ogłosił, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wyniósł 109,6 (wzrost cen o 9,6%). Minister Finansów, uwzględniając ww. wskaźnik dokonał w projektowanym rozporządzeniu zmian wysokości norm szacunkowych dochodu. Określone normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązują w roku 2021 i stanowią załącznik do przygotowanego rozporządzenia.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności