Wyższe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2022 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieszczeniem z 22.7.2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (M.P. z 2021 r. poz. 724) określił nowe stawki podatków i opłat lokalnych.

Nowe górne stawki na 2022 r. przewidziane przez Ministra Finansów są wyższe niż obowiązujące w tym roku. Stawki ulegają co roku zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zatem stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. i nastąpił ich realny wzrost o 3,6%. (Komunikat Prezesa GUS z 15.7.2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r.).

Wyższe stawki będą obowiązywać od 1.1.2022 r. i dotyczą  podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.

Warto przypomnieć, że podatek od środków transportowych i od nieruchomości jest podatkiem lokalnym wpłacanym do gminy. A zatem rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Jednak roczna stawka podatku od jednego środka transportowego bądź od nieruchomości nie może przekroczyć maksymalnych stawek podanych przez ministra finansów na dany rok ww. obwieszczeniu. 

 

 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności