Wyższe kwoty kar za wykroczenia i przestępstwa w 2018 r.

Za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w firmie w pierwszej kolejności odpowiada przedsiębiorca, a w określonych okolicznościach również księgowa (podmiot prowadzący finanse przedsiębiorcy). Taki wniosek wynika z treści art. 9 § 3 KKS.

Kara grzywny za wykroczenia skarbowe

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo. Zgodnie z art. 48 KKS, kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych, może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

A zatem w 2018 r. wykroczeniem może być czyn zabroniony jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza 10 500 zł (5 × 2100 zł). Natomiast kara grzywny orzeczona za wykroczenie skarbowe może być wymierzona od kwoty 210 zł (1/10 minimalnego wynagrodzenia) do kwoty 42 000 zł (20 × minimalne wynagrodzenie).

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

W przypadku orzeczenia kary grzywny za przestępstwa skarbowe, zgodnie z art. 23 KKS, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli KKS nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (2100 zł : 30 = 70 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (400 × 70 zł = 28 000 zł).

A zatem, w 2018 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 70 zł do 28 000 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w granicach kwot: od 700 zł (10 stawek dziennych × 70 zł) do 20 160 000 zł (720 stawek x max stawkę dzienną czyli 28 000 zł).

WYSOKOŚĆ KAR ZA WYKOROCZENIA PRZESTĘPSTAWA SKARBOWE

Wykroczenia

2017

2018

Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego wynagrodzenia)

10 000 zł

10 500 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem

(od 1/10 do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 4000 zł

od 210 zł

do 4200 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

(od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 40 000 zł

od 210 zł

do 42 000 zł

Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia)

od 200 zł

do 20 000 zł

od 210 zł

do 21 000 zł

Przestępstwa

2017

2018

Stawka dzienna

od 66,66 zł

do 26 664 zł

od 70 zł

do 28 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem

od 666, 60 zł

do 19 198 080 zł

od 700 zł

do 20 160 000 zł

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd nakazem

od 666,60 zł

do 5 332 800 zł

od 700 zł

do 5 600 000 zł
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności