Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w zakresie opłaty skarbowej za decyzje o warunkach zabudowy, zwiększono ją prawie 6-krotnie, do prawie 600 zł. Czy zwiększona opłata dotyczy wszystkich wnioskodawców?

Przypomnijmy, że na podstawie art. 50 DopłKredBankCOVID19U wprowadzone zostały zmiany w zakresie wysokości stawki opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zwiększono bowiem stawkę z 107 zł do 598 zł. Jednocześnie jednak wprowadzono zwolnienie od ww. opłaty, z tym że tylko w przypadku wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. W praktyce więc takie osoby mogą ubiegać się bezpłatnie o wydanie ww. dokumentu. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wspomniany wniosek może złożyć każdy zainteresowany podmiot, nie tylko właściciele. Wynika to z istoty przepisów PlanZagospU, które nie ograniczają podmiotowo uprawnionych do wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z powyższych uregulowań wnioskować więc należy, że „Tarcza 4.0” wprowadziła, co prawda, zwiększone opłaty skarbowe za wydawanie ww. decyzji, to jednak jednocześnie wprowadziła zwolnienie dla właścicieli i użytkowników wieczystych. W praktyce więc skutki finansowe regulacji „Tarczy 4.0” mogą być nawet negatywne dla stanu finansów publicznych, bowiem wniosków składanych przez podmioty niepodlegające zwolnieniu jest znacznie mniej. Warto podkreślić, że wyłącznie podmioty niepodlegające zwolnieniu są zobowiązane do ponoszenia zwiększonej opłaty skarbowej od ww. decyzji, co z pewnością nie zrekompensuje zwolnień przewidzianych dla właścicieli i użytkowników wieczystych.