Wyższa opłata skarbowa pobierana przez gminę od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – może nic nie dać budżetowi

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany w zakresie opłaty skarbowej za decyzje o warunkach zabudowy, zwiększono ją prawie 6-krotnie, do prawie 600 zł. Czy zwiększona opłata dotyczy wszystkich wnioskodawców?

Przypomnijmy, że na podstawie art. 50 DopłKredBankCOVID19U wprowadzone zostały zmiany w zakresie wysokości stawki opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zwiększono bowiem stawkę z 107 zł do 598 zł. Jednocześnie jednak wprowadzono zwolnienie od ww. opłaty, z tym że tylko w przypadku wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. W praktyce więc takie osoby mogą ubiegać się bezpłatnie o wydanie ww. dokumentu. Ma to o tyle istotne znaczenie, że wspomniany wniosek może złożyć każdy zainteresowany podmiot, nie tylko właściciele. Wynika to z istoty przepisów PlanZagospU, które nie ograniczają podmiotowo uprawnionych do wnioskowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z powyższych uregulowań wnioskować więc należy, że „Tarcza 4.0” wprowadziła, co prawda, zwiększone opłaty skarbowe za wydawanie ww. decyzji, to jednak jednocześnie wprowadziła zwolnienie dla właścicieli i użytkowników wieczystych. W praktyce więc skutki finansowe regulacji „Tarczy 4.0” mogą być nawet negatywne dla stanu finansów publicznych, bowiem wniosków składanych przez podmioty niepodlegające zwolnieniu jest znacznie mniej. Warto podkreślić, że wyłącznie podmioty niepodlegające zwolnieniu są zobowiązane do ponoszenia zwiększonej opłaty skarbowej od ww. decyzji, co z pewnością nie zrekompensuje zwolnień przewidzianych dla właścicieli i użytkowników wieczystych.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności