Wyższa kwota pomocy dla cudzoziemca uczącego się języka polskiego

W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1854 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.9.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

Od 1.10.2018 r. łączna wysokość świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego przysługujących cudzoziemcowi wynosi w okresie pierwszych 6 miesięcy - dla osoby samotnie gospodarującej - do 1376 zł miesięcznie. Do tej pory było to 1335 zł.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych