Wyznaczono specjalne obszary ochrony siedlisk

Minister Środowiska wydał rozporządzenia, w których wyznaczył specjalny obszar ochrony siedlisk:

1) Chłodnia w Cieszkowie (PLH0200012), obejmujący obszar 18,54 ha, położony w województwie dolnośląskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 501) - wchodzi w życie 24.3.2017 r.;

2) Torfowisko Mieleńskie (PLH0400182), obejmujący obszar 146,6 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 502) - wchodzi w życie 24.3.2017 r.;

3) Panieńskie Skały (PLH0200092), obejmujący obszar 1,06 ha, położony w województwie dolnośląskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 527) - wchodzi w życie 28.3.2017 r.

Obszary te wyznaczono w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.; dalej: OchrPrzyrodU), minister środowiska, w porozumieniu z ministrami: rolnictwa, rozwoju wsi, rybołówstwa i gospodarki wodnej, wyznacza obszary specjalnej ochrony ptaków lub specjalnej ochrony siedlisk. W tym celu wydaje rozporządzenie, w którym określa nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony. Minister środowiska, wydając takie rozporządzenie, kieruje się stanem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz koniecznością zachowania szczególnie cennych lub zagrożonych składników różnorodności biologicznej.

Natomiast jak wynika z art. 25 ust. 1 OchrPrzyrodU, sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków;
  • specjalne obszary ochrony siedlisk;
  • obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności