Mimo takiej zmiany ustawodawca nie przewidział równoległych zmian płacowych dla tej grupy zatrudnionych. Tym samym pojawiły się obawy, że pracodawcy wydłużą czas pracy, lecz nie podwyższą wynagrodzeń, bo nie będą mieli takiego obowiązku. Taka sytuacja w konsekwencji spowoduje spadek dotychczasowej stawki godzinowej pracowników. Obawy w tym zakresie wyraził Rzecznik Praw Obywatelskich.

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia Rzecznik podkreśla, że w obecnym stanie prawnym, pracownicy mają ograniczone możliwości dochodzenia wzrostu ich wynagrodzeń z tytułu wydłużenia wymiaru czasu pracy. Brak realnych podwyżek po 1 lipca 2014 r. może więc powodować uzasadnione napięcia i konflikty. RPO ocenia, że poszczególne grupy pracowników objęte zmianami w zakresie czasu pracy stracą prawa nabyte. Dlatego też, korzystając ze swoich uprawnień, RPO zwrócił się do Ministra o zajęcie stanowiska w tej sprawie oraz przekazanie informacji na temat działań resortu zdrowia w kierunku rozwiązania podnoszonego problemu.

Źródło:

http://www.brpo.gov.pl/pl/content/do-ministra-zdrowia-ws-nowych-regulacji-prawnych-w-zakresie-czasu-pracy-pracownikow

http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/WG_MZ_czas_pracy_pracownikow_medycznych_10042014.pdf